Overzicht van het beleid van Flokk Group

Flokk heeft bedrijfsbeleid gedefinieerd dat richting geeft aan de manier van werken van de Groep. In combinatie met de bedrijfscultuur van de Groep vormen zij de basis waarop Flokk naar de mening van bestuur en management bestuurd dient te worden. Flokk streeft ernaar hoge ethische normen te hanteren in haar bedrijfspraktijken. De Groep voert een waardengedreven management op basis van haar waarden en heeft beleidsregels opgesteld, die duidelijk worden gecommuniceerd naar alle werknemers.