Flokk privacybeleid

Lees hier hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn gegevens die u als persoon kunnen identificeren, zoals een e-mailadres, adres, telefoonnummer, enz.

Bij Flokk nemen we gegevensbescherming serieus, zoals staat vermeld in het overkoepelende Informatiebeveiligings- en privacybeleid (ISO 27001). Wanneer je onze website bezoekt, kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens op een verantwoorde manier worden opgeslagen en dat we ze niet delen met andere partijen.

Dit document bevat meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verwerken wanneer je onze website bezoekt.

Voor informatie over het gebruik van cookies en hoe je de toestemming kunt wijzigen, lees ons cookiebeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in 2023.

Verantwoordelijke voor de verwerking zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU

De gegevensbeheerder voor deze website is Flokk Holding AS, Drammensveien 145, 0277 Oslo, Noorwegen. Zie voor aanvullende informatie over ons bedrijf onze pagina Contactinformatie.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Het soort persoonlijke gegevens dat wij van je verwerken kunnen zijn:

 • Persoonlijke basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en demografische informatie.
 • Informatie over gebruikers en webverkeer, zoals login-ID, gebruikersnaam en IP-adres.
 • Financiële informatie zoals factuurgegevens.
 • Inhoud die je hebt geüpload of aangeleverd, zoals foto's, opmerkingen, artikelen en video's.
 • Informatie verstrekt via sollicitaties.

Voor de doeleinden genoemd in de paragraaf "Waarom wij persoonsgegevens verwerken", verwerkt Flokk geen gevoelige persoonsgegevens.

Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

In het algemeen verzamelt Flokk persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou of andere personen die verbonden zijn aan jouw bedrijf. Indien het bedrijf waar je werkt Flokk producten of diensten aanschaft via een Flokk dealer, kunnen wij informatie over jou verzamelen bij de dealer.

We zullen ook gebruik maken van cookies en andere tracking technologieën wanneer je Flokk websites gebruikt en met ons communiceert via email, om je ervaring met Flokk, onze producten en onze sites te optimaliseren. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

In sommige gevallen verzamelen we ook informatie over jou van andere bronnen. Deze bronnen kunnen gegevensaggregators van derden, marketingpartners van Flokk, openbare bronnen of sociale netwerken van derden zijn.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Dit Flokk Privacy Statement is van toepassing wanneer Flokk en haar dochterondernemingen jouw persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden wanneer je met ons interageert, zoals:

Kopen en leveren

 • Bestellingen, overeenkomsten en betalingen van klanten faciliteren.
 • Diensten rechtstreeks aan je aanbieden, zoals e-learning, webinars, rapporten, enz.
 • Klanten aanbiedingen doen voor producten en diensten.
 • Accounts aanmaken en faciliteren voor gebruikers van onze diensten.

Ondersteunen en verbeteren

 • Het verbeteren en ontwikkelen van de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten, diensten en Flokk websites.
 • Ondersteuning bieden aan klanten voor onze producten en diensten.
 • Beheer gebruikersgemeenschappen om gebruikers te onderwijzen en interactie tussen gebruikers en Flokk mogelijk te maken.

Beveiliging

 • Detecteer, beperk en voorkom beveiligingsbedreigingen en misbruik en voer onderhoud en de-bugging uit.

Marketing

 • Marketingvoorkeuren en -content beheren en verzenden.
 • Interessesprofielen maken om relevante producten en diensten te promoten (profilering).

Dit wordt gespecificeerd in Artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Ons "belang" met betrekking tot Artikel 6(1) is het exploiteren van deze website. Tegelijkertijd handhaven we de privacy, toegankelijkheid en vertrouwelijkheid van de informatie.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens?

We verwerken gegevens op basis van verschillende rechtsgronden.

Overeenkomst met jou

We verwerken je persoonlijke gegevens op basis van een wettelijk bindend contract met jou. Dit is meestal wanneer je solliciteert naar een baan bij Flokk. Het verwerken van je persoonlijke gegevens zoals CV, sollicitatie en referenties is noodzakelijk voor Flokk om de aanvragen van werkzoekenden af te handelen voordat een contract wordt aangegaan.

Jouw toestemming

Flokk kan je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. We vragen je toestemming om je bijvoorbeeld marketing e-mails te sturen volgens de marketing wetgeving. Je kunt je altijd afmelden nadat je toestemming hebt gegeven.

Gerechtvaardigd belang

Flokk heeft een gerechtvaardigd belang wanneer wij jouw gegevens verwerken voor marketing-, beveiligings-, ondersteunings- en verbeteringsdoeleinden, of wanneer je optreedt als klantcontactpersoon/-lead voor onze bestaande en potentiële klanten, hieronder in klantenservice. Je persoonsgegevens worden vanuit zakelijk oogpunt verwerkt op een wijze die naar onze mening niet in strijd is met jouw privacyrechten of vrijheden.

Verder verwerkt Flokk gegevens op basis van gerechtvaardigd belang als je je inschrijft voor een webinar, rapporten of andere inhoud van onze webpagina's downloadt en gebruik maakt van onze Flokk communities. Het gerechtvaardigd belang is om je te voorzien van de juiste inhoud, webinars te houden, marketing te doen, en je verzoeken te beheren (zie sectie over marketing hieronder).

Hoe worden je persoonlijke gegevens gedeeld?

Binnen de Flokk-groep

Flokk Holding AS bestaat uit veel verschillende dochterondernemingen, het is belangrijk voor ons dat we je een zo goed mogelijke totaalervaring bieden. Om het overzicht en inzicht te behouden, kan Flokk je persoonlijke gegevens delen tussen bedrijven in de Flokk Group.

Buiten de Flokk Groep

Flokk kan je persoonlijke gegevens ook delen met externe derden in de volgende contexten:

Dealers

Flokk kan jouw persoonlijke gegevens delen met onze partners indien dit vanuit zakelijk oogpunt legitiem is en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Overheid

De politie en andere autoriteiten kunnen Flokk verzoeken om inzage in persoonsgegevens. In deze gevallen zal Flokk de gegevens alleen verstrekken indien daartoe een gerechtelijk bevel e.d. bestaat.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Flokk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen. Bij verwerking van je persoonsgegevens op andere rechtsgronden, zoals gerechtvaardigd belang, worden gegevens bewaard zolang als nodig is om aan het doel van de verwerking te voldoen.

Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan een verschillend bewaarbeleid, afhankelijk van het soort gegevens en het doel van het verzamelen ervan. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Bij werving zal Flokk je persoonlijke informatie zoals CV, sollicitatie en andere documenten verwijderen wanneer het wervingsproces is afgesloten, maximaal 18 maanden na de sollicitatie deadline.
 • Een ander voorbeeld zijn contactgegevens die worden opgeslagen voor marketingdoeleinden, waaronder leads of prospects. Dergelijke persoonlijke gegevens worden uiterlijk 36 maanden na de laatste geregistreerde activiteit verwijderd.

Voor meer informatie over verwijdering kun je contact opnemen met Flokk (zie contactgegevens in de laatste sectie van deze verklaring).

Wat zijn je rechten?

Basisrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens door een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken, en je hebt mogelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heb je het recht om Flokk te verzoeken onjuistheden in je persoonsgegevens te corrigeren. Als je een account hebt bij Flokk voor een Flokk Site, kan dit meestal gedaan worden via de betreffende "je account" of "je profiel" secties op de betreffende Flokk Site of dienst.

Verder hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens en om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons te beperken of hiertegen bezwaar te maken volgens deze Privacyverklaring of andere dienstspecifieke voorwaarden.

Gebruik privacy@flokk.com om aanvragen in te dienen zoals vermeld in deze sectie.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

Marketing en profilering

Gerechtvaardigd belang wanneer je interactie hebt met Flokk, bv. door Flokk webpagina's te bezoeken, inhoud te downloaden, webinars bij te wonen, en als onderdeel van het gebruik van Flokk's diensten, zal Flokk je persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Het doel is om je relevante marketing content aan te bieden met betrekking tot Flokk's producten en diensten.

Flokk levert relevante content aan jou via direct marketing op social media platforms, webpagina's of in een Flokk dienst, gebaseerd op jouw voorkeuren. De verwerkte persoonsgegevens zijn geaggregeerde gegevens over jou zoals IP-adres, interesses (waar je hebt geklikt, etc.), gebruikersnaam en apparaat. Dit gebeurt door middel van technologieën zoals cookies en wordt profilering genoemd.

Flokk gebruikt e-mail voor marketingdoeleinden, maar alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven, volgens de nationale marketingwetgeving. Als je toestemming hebt gegeven, heb je altijd de mogelijkheid om je af te melden zoals hieronder beschreven, of wanneer je een e-mail met marketing ontvangt.

Recht op opt-out voor marketingcommunicatie

Je hebt het recht om af te zien van het ontvangen van marketing communicatie van Flokk en kan dit doen door:

 • De instructies voor opt-out in de relevante marketingcommunicatie volgen
 • Voorkeuren wijzigen in de relevante account bewerken sectie als je een account hebt bij Flokk
 • Neem per e-mail contact met ons op privacy@flokk.com
 • De widget op onze website gebruiken

Je hebt ook altijd de mogelijkheid om cookies op een bepaalde webpagina in of uit te schakelen via onze cookiebanner-widget.

Houd er rekening mee dat zelfs als je je afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, je nog steeds administratieve communicatie van Flokk kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en meldingen die nodig zijn om je account of de aan klanten geleverde diensten te beheren.

Veranderingen

We raden je aan de Verklaring regelmatig door te nemen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze Verklaring die onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen we je ook op een andere manier op de hoogte stellen, zoals door het sturen van een e-mail of het plaatsen van een bericht op onze bedrijfswebsite en/of sociale mediapagina's voordat de wijzigingen van kracht worden.

De privacyverklaring wordt ten minste jaarlijks herzien. Laatst bijgewerkt: 2023-05-01

Onze Manager Gegevensbescherming

John Birger Tronsaune  is onze functionaris voor gegevensbescherming.

Je kunt contact opnemen met de heer Tronsaune als je vragen hebt over gegevensbescherming en Flokk.

Contact met ons opnemen

Flokk AS is een volledige dochteronderneming van Flokk Holding AS, een Europese onderneming, met juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen over de grenzen heen.

Flokk contactgegevens:

Flokk AS

 • Adres: Drammensveien 145, 0277 Oslo, Noorwegen
 • Telefoonnummer: +47 22 59 59 00

Wij stellen je mening op prijs. Als je opmerkingen of vragen hebt over onze Privacyverklaring of zorgen hebt over je privacy, inclusief een mogelijke schending hiervan, stuur deze dan naar privacy@flokk.com.

Alle belangrijke beslissingen over privacy in Flokk worden op bedrijfsniveau genomen door de Data Protection Officer (DPO).

Flokk Holding AS (hoofdkantoor):

 • Adres: Drammensveien 145, 0277 Oslo, Noorwegen
 • Telefoonnummer: +47 22 59 59 00

We zullen je verzoeken of klachten vertrouwelijk behandelen. Onze vertegenwoordiger zal contact met je opnemen om je zorgen te bespreken en de opties te schetsen met betrekking tot hoe deze kunnen worden opgelost. We streven ernaar dat klachten tijdig en op de juiste manier worden opgelost.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Flokk Holding AS is:

De Noorse gegevensbeschermingsautoriteit

Privacybeleid op internet

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die wordt gedeeld met en/of verzameld via onze internetactiviteiten, en alleen op mensen die onze website bezoeken.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die we op andere plaatsen of via andere kanalen dan deze website verzamelen.

Aanvaarding van het privacybeleid

Wanneer je onze website (flokk.com) gebruikt, accepteer je dit privacybeleid en de inhoud ervan.