Przegląd polityk Grupy Flokk

Flokk określił polityki korporacyjne, które wyznaczają sposób działania Grupy. W połączeniu z kulturą korporacyjną Grupy stanowią one podstawę, na której zdaniem Zarządu i kierownictwa należy zarządzać Flokk. Flokk dąży do utrzymania wysokich standardów etycznych w swoich praktykach biznesowych. Grupa praktykuje zarządzanie oparte na wartościach i opracowała zasady, które są jasno zakomunikowane wszystkim pracownikom.