Polityka prywatności Flokk

Przeczytaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny. Dane osobowe to informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika jako osobę, takie jak adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu itp.

Twoje informacje

We Flokk poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych, zgodnie z ogólną Polityką bezpieczeństwa informacji i prywatności (ISO 27001). Odwiedzając naszą witrynę, możesz mieć pewność, że Twoje dane są przechowywane w sposób odpowiedzialny i że nie udostępniamy ich innym stronom.

Niniejszy dokument zawiera więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie i sposobu zmiany zgody, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w 2023 r.

Administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Administratorem danych na tej stronie jest Flokk Holding AS, Drammensveien 145, 0277 Oslo, Norwegia. Dodatkowe informacje na temat naszej firmy można znaleźć na stronie Dane kontaktowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Rodzaj przetwarzanych przez nas danych osobowych może być następujący:

 • Podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje demograficzne.
 • Informacje o użytkowniku i ruchu sieciowym, takie jak identyfikator logowania, nazwa użytkownika i adres IP.
 • Informacje finansowe, takie jak informacje związane z fakturami.
 • Treści przesłane lub udostępnione przez użytkownika, takie jak zdjęcia, komentarze, artykuły i filmy.
 • Informacje podane w podaniach o pracę.

W celach wymienionych w sekcji "Dlaczego przetwarzamy dane osobowe" Flokk nie przetwarza wrażliwych danych osobowych użytkownika.

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe?

Ogólnie rzecz biorąc, Flokk gromadzi dane osobowe bezpośrednio od użytkownika lub innych osób powiązanych z jego firmą Jeśli firma, w której pracuje użytkownik, kupuje produkty lub usługi Flokk za pośrednictwem sprzedawcy Flokk, możemy gromadzić informacje o użytkowniku od sprzedawcy.

Będziemy również wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia podczas korzystania z witryn Flokk i interakcji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zoptymalizować korzystanie z Flokk, naszych produktów i naszych witryn. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

W niektórych przypadkach możemy również gromadzić informacje o użytkowniku z innych źródeł. Źródłami tymi mogą być agregatory danych stron trzecich, partnerzy marketingowi Flokk, źródła publiczne lub sieci społecznościowe stron trzecich.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Flokk ma zastosowanie, gdy Flokk i jej spółki zależne przetwarzają dane osobowe użytkownika w różnych celach podczas interakcji z nami, takich jak:

Zakup i dostawa

 • Ułatwianie zamówień klientów, umów, płatności.
 • Oferowanie usług bezpośrednio użytkownikowi, takich jak e-learning, webinaria, raporty itp.
 • Dostarczanie klientom żądanych ofert produktów i usług.
 • Tworzenie i obsługa kont użytkowników naszych usług.

Wsparcie i poprawa

 • Poprawa i rozwój jakości, funkcjonalności i doświadczenia użytkownika naszych produktów, usług i stron internetowych Flokk.
 • Oferowanie obsługi klienta w zakresie naszych produktów i usług.
 • Obsługa społeczności użytkowników w celu edukacji i umożliwienia interakcji między użytkownikami a Flokk.

Bezpieczeństwo

 • Wykrywanie, łagodzenie i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i nadużyciom oraz wykonywanie konserwacji i debugowania.

Marketing

 • Zarządzanie i wysyłanie preferencji marketingowych i treści.
 • Tworzenie profili zainteresowań w celu promowania odpowiednich produktów i usług (profilowanie).

Jest to określone w art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Naszym "interesem" w odniesieniu do art. 6 ust. 1 jest prowadzenie tej strony internetowej. Jednocześnie dbamy o prywatność, dostępność i poufność informacji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika?

Przetwarzamy dane w oparciu o kilka podstaw prawnych.

Umowa z użytkownikiem

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wiążącej prawnie umowy z Tobą. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy ubiegasz się o pracę we Flokk. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak CV, aplikacja i referencje, jest niezbędne, aby Flokk mógł obsłużyć wnioski osób poszukujących pracy przed zawarciem umowy.

Zgoda użytkownika

Flokk może przetwarzać dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. Prosimy o zgodę np. na wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail zgodnie z przepisami dotyczącymi marketingu. Po wyrażeniu zgody użytkownik zawsze będzie mógł z niej zrezygnować.

Uzasadniony interes

Flokk ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych użytkownika w celach marketingowych, bezpieczeństwa, wsparcia i doskonalenia lub gdy użytkownik działa jako osoba kontaktowa/prowadząca dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, w ramach obsługi klienta. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane z perspektywy biznesowej w sposób, który naszym zdaniem nie stoi w sprzeczności z prawami lub swobodami prywatności użytkownika.

Ponadto Flokk przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes, jeśli użytkownik zapisuje się na webinarium, pobiera raporty lub inne treści z naszych stron internetowych i korzysta z naszych społeczności Flokk. Uzasadnionym interesem jest dostarczanie prawidłowych treści, organizowanie webinarów, prowadzenie działań marketingowych i administrowanie żądaniami użytkowników (patrz sekcja dotycząca marketingu poniżej).

Jak udostępniane są dane osobowe użytkowników?

W ramach Grupy Flokk

Flokk Holding AS składa się z wielu różnych spółek zależnych, dlatego ważne jest dla nas, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze ogólne doświadczenie. W celu zachowania przejrzystości i wglądu Flokk może udostępniać dane osobowe użytkowników spółkom należącym do Grupy Flokk.

Poza Grupą Flokk

Flokk może również udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym stronom trzecim w następujących kontekstach:

Dealerzy

Flokk może udostępniać dane osobowe użytkownika naszym partnerom w przypadku, gdy jest to uzasadnione z perspektywy biznesowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Władze publiczne

Policja i inne organy mogą zażądać od Flokk dostępu do danych osobowych. W takich przypadkach Flokk udostępni dane tylko w przypadku nakazu sądowego itp.

Jak długo przechowywane są dane?

Flokk będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej, takiej jak uzasadniony interes, dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania.

W związku z tym dane osobowe mogą podlegać różnym zasadom przechowywania w zależności od rodzaju danych i celu ich gromadzenia. Oto kilka przykładów:

 • Podczas rekrutacji Flokk usunie Twoje dane osobowe, takie jak CV, aplikacja i inne dokumenty po zakończeniu procesu rekrutacji, maksymalnie 18 miesięcy po terminie składania aplikacji.
 • Innym przykładem są dane kontaktowe przechowywane do celów marketingowych, w tym potencjalnych klientów. Takie dane osobowe zostaną usunięte nie później niż 36 miesięcy po ostatniej zarejestrowanej aktywności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania, prosimy o kontakt z Flokk (patrz dane kontaktowe w ostatniej sekcji niniejszego oświadczenia).

Jakie są Twoje prawa?

Podstawowe prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądając wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe, a także może mieć prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo zażądać od Flokk poprawienia nieścisłości w jego danych osobowych. Jeśli użytkownik posiada konto Flokk na Stronie Flokk, może to zazwyczaj zrobić za pośrednictwem odpowiednich sekcji "Twoje konto" lub "Twój profil" na odpowiedniej Stronie Flokk lub w odpowiedniej usłudze Flokk.

Ponadto użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych oraz ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności lub innymi warunkami dotyczącymi poszczególnych usług.

Prosimy o używanie privacy@flokk.com do składania wniosków wymienionych w tej sekcji.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

Marketing i profilowanie

Uzasadniony interes Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Flokk, np. odwiedzając strony internetowe Flokk, pobierając treści, uczestnicząc w webinariach i w ramach korzystania z usług Flokk, Flokk będzie przetwarzać jego dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes. Celem jest dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści marketingowych dotyczących produktów i usług Flokk.

Flokk dostarcza użytkownikowi odpowiednie treści za pośrednictwem marketingu bezpośredniego na platformach mediów społecznościowych, stronach internetowych lub w usłudze Flokk, w oparciu o jego preferencje. Przetwarzane dane osobowe to zagregowane informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, zainteresowania (gdzie kliknąłeś itp.), nazwa użytkownika i urządzenie. Odbywa się to za pomocą technologii takich jak pliki cookie i nazywane jest profilowaniem.

Flokk wykorzystuje pocztę elektroniczną do celów marketingowych, jednak wyłącznie za zgodą użytkownika, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi marketingu. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, zawsze będzie miał możliwość rezygnacji w sposób opisany poniżej lub w przypadku otrzymania wiadomości e-mail zawierającej treści marketingowe.

Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych od Flokk i może to zrobić w następujący sposób

 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w odpowiedniej komunikacji marketingowej
 • Zmiana preferencji w odpowiedniej sekcji edycji konta, jeśli masz konto we Flokk.
 • Kontaktując się z nami poprzez adres e-mail privacy@flokk.com.
 • Korzystanie z widżetu na naszej stronie internetowej

Użytkownik ma również zawsze możliwość rezygnacji z plików cookie na danej stronie internetowej za pośrednictwem naszego widżetu z banerem plików cookie.

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania komunikatów marketingowych, może nadal otrzymywać komunikaty administracyjne od Flokk, takie jak potwierdzenia zamówień i powiadomienia niezbędne do zarządzania kontem lub usługami świadczonymi na rzecz Klientów.

Zmiany

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z Oświadczeniem. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w naszym Oświadczeniu, które istotnie zmienią nasze praktyki w zakresie prywatności, możemy również powiadomić użytkownika w inny sposób, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej i/lub stronach mediów społecznościowych, zanim zmiany wejdą w życie.

Oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualizowane co najmniej raz w roku. Ostatnia aktualizacja: 2023-05-01

Nasz kierownik ds. ochrony danych

John Birger Tronsaune  jest naszym inspektorem ochrony danych.

Zachęcamy do kontaktu z panem Tronsaune, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych i Flokk.

Jak się z nami skontaktować

Flokk AS jest spółką zależną należącą w całości do Flokk Holding AS, europejskiej korporacji, posiadającej podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne ponad granicami.

Dane kontaktowe Flokk:

Flokk AS

 • Adres: Drammensveien 145, 0277 Oslo, Norwegia
 • Numer telefonu: +47 22 59 59 00

Cenimy Twoją opinię. W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących naszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub jakichkolwiek obaw związanych z prywatnością, w tym potencjalnego naruszenia prywatności, prosimy o przesłanie ich na adres privacy@flokk.com.

Wszystkie główne decyzje dotyczące prywatności we Flokk są podejmowane na poziomie korporacyjnym przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Flokk Holding AS (siedziba główna):

 • Adres: Drammensveien 145, 0277 Oslo, Norwegia
 • Numer telefonu: +47 22 59 59 00

Wnioski i skargi będą rozpatrywane z zachowaniem poufności. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje obawy i przedstawić opcje dotyczące sposobu ich rozwiązania. Dążymy do tego, aby skargi były rozpatrywane w sposób terminowy i właściwy.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe.

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Flokk Holding AS jest:

Norweski organ ochrony danych

Polityka prywatności w Internecie

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji udostępnianych i/lub gromadzonych za pośrednictwem naszej działalności internetowej i tylko do osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez nas w innych miejscach lub za pośrednictwem innych kanałów niż niniejsza strona internetowa.

Akceptacja polityki prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej (flokk.com), użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności i jej treść.