Polityki i certyfikaty Grupy Flokk

Flokk określił politykę korporacyjną, która wyznacza sposób działania Grupy. W połączeniu z kulturą korporacyjną Grupy stanowią one podstawę, na której zdaniem Rady i Zarządu należy zarządzać Flokk.

Polityka prywatności

Flokk pracuje nad ochroną Twojej osobistej integralności w Internecie. Dlatego też sformułowaliśmy politykę dotyczącą sposobu wykorzystania danych osobowych. Warunki polityki mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o ponowne zapoznanie się z nimi przy następnej wizycie na naszej stronie.